Apraksts:

NEMAKSIET MAKSĀT MAKSAS

Mēs meklējam vienu no mūsu partneriem, kas dzīvo BEEDI, tīrīšanas cilvēku, kurš spētu pareizi uzkopt.
Attiecīgajai personai jābūt: laba rakstura, organizētai un, galvenais, profesionālai.
Datnes uzbūve: CV- Atrašanās vietas karte- CNI- Puse fotokartes